Výber vložky pre systém hlavného a generálneho kľúča

 Kto je firma  KABA .

       Je to švajčiarsky koncern, s pobočkou v Rakúsku - GEGE, s dlhou tradíciou vo výrobe stavebných a bezpečnostných cylindrických vložiek, výrobe kľúčov,  zadlabávacích zámkov, kovaní, elektronických zámkov a kovaní, samozatváračov, a ďaľšieho tovaru.
      Na základe licenčnej zmluvy vyrábame uzamykacie systémy z pridelných licenčných profilov kľúča, vyčlenené pre
výrobu systémov. Na kvalitatívne vyšších druhoch vložiek je poskytovaná aj patentová ochrana.  
 
Vložky je možné vyrábať v troch variantoch: 
    1. bežná,
    2. s prestupovou spojkou / t.z.v. BSZ/, odomyká zvonku pri kľúči zasunutom z druhej strany,
    3. s gombíkom.                                     
 
  Na výber sú nasledovné licenčné typy vložiek  

  GEGE - AP 2000, E-AP2000 bezpečnostná vložka 3.TB / zmluvne chránený kľúč/

                                                      typ E bez ochrany proti odvŕtaniu.

  http://cee.kaba.eu/sk/Produkty-riesenia/Uzamykacie-vlozky/189058/gege-ap2000.html

   GEGE - CNS2      bezpečnostná vložka, STN EN 1303 trieda 5, STN EN 1627 trieda 3.

                                                     Patentová ochrana do roku 2013. Certifikát NBU "Tajné".

  http://cee.kaba.eu/sk/Produkty-riesenia/Uzamykacie-vlozky/189068/gege-ans2-cns.html

   GEGE - pExtra    -   bezpečnostná vložka, STN EN 1303 trieda6, STN EN 1627 trieda 4.

                                                 Patentová ochrana do roku 2022. Certifikát NBU "Prísne tajné".

                                                 Vhodné na veľké systémy. 

   http://cee.kaba.eu/sk/Produkty-riesenia/Uzamykacie-vlozky/189078/gege-pextra.html

 

 

 Porovnanie kľúčov horeuvedených typov vložiek / foto /:

  Klúč GEGE AP2000     Kľúč GEGE CNS2        Kľúč GEGE pExtra      
 P1040725  P1040729  P1040728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie - odborná pomoc