Výber vložky pre systém hlavného a generálneho kľúča

 Kto je firma  KABA .

       Je to švajčiarsky koncern, s pobočkou v Rakúsku - GEGE, s dlhou tradíciou vo výrobe stavebných a bezpečnostných cylindrických vložiek, výrobe kľúčov,  zadlabávacích zámkov, kovaní, elektronických zámkov a kovaní, samozatváračov, a ďaľšieho tovaru.
      Na základe licenčnej zmluvy vyrábame uzamykacie systémy z pridelných licenčných profilov kľúča, vyčlenené pre
výrobu systémov. Na kvalitatívne vyšších druhoch vložiek je poskytovaná aj patentová ochrana.  
 
Vložky je možné vyrábať v troch variantoch: 
    1. bežná,
    2. s prestupovou spojkou / t.z.v. BSZ/, odomyká zvonku pri kľúči zasunutom z druhej strany,
    3. s gombíkom.                                     
 
  Na výber sú nasledovné licenčné typy vložiek  

  GEGE - AP 2000, E-AP2000 bezpečnostná vložka 3.TB / zmluvne chránený kľúč/

                                                      typ E bez ochrany proti odvŕtaniu.

  http://cee.kaba.eu/sk/Produkty-riesenia/Uzamykacie-vlozky/189058/gege-ap2000.html

   GEGE - CNS2      bezpečnostná vložka, STN EN 1303 trieda 5, STN EN 1627 trieda 3.

                                                     Patentová ochrana do roku 2013. Certifikát NBU "Tajné".

  http://cee.kaba.eu/sk/Produkty-riesenia/Uzamykacie-vlozky/189068/gege-ans2-cns.html

   GEGE - pExtra    -   bezpečnostná vložka, STN EN 1303 trieda6, STN EN 1627 trieda 4.

                                                 Patentová ochrana do roku 2022. Certifikát NBU "Prísne tajné".

                                                 Vhodné na veľké systémy. 

   http://cee.kaba.eu/sk/Produkty-riesenia/Uzamykacie-vlozky/189078/gege-pextra.html

 

 

 Porovnanie kľúčov horeuvedených typov vložiek / foto /:

  Klúč GEGE AP2000     Kľúč GEGE CNS2        Kľúč GEGE pExtra      
 P1040725  P1040729  P1040728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originál projekt

 

     V praxi projektujeme pomocou tabuľky /názorná ukážka viď nižšie/.
 
 Popis tabuľky projektu:
- v riadku je súpis dverí /miestností/, s poradovým číslom, 
- krížik v políčku znamená: otváranie dverí /miestnosti/ uvádzanej v danom riadku kľúčom v stĺpci, /značené hore v stĺpcoch - hlavné a generálny klúč/,
- vlastné kľúče sú vyznačené v šiestom stĺpci samostatne /otvárajú len dvere v riadku/.
 

                                                                                                                                                                                            

Projekt  názorný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ďaľšie projekty SGHK z praxe:
 
 
 
 

 

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás!   

 

Všetky zväzky fuč, stačí jeden kľúč!

 

Názorné schémy

 
 
     V tejto rubrike Vám chceme poskytnúť všetky dôležité informácie pre pochopenie logických vzťahov uzamykacieho systému, aby Vám tieto boli nápomocné pri príprave Vášho projektu.
 Ako na to?

Najprv si pozrite nasledovné schémy  

  Schéma uzamykania centrálnym kľúčom  

  

       Príslušné kľúče uzamykajú jednu alebo viacero spoločne užívaných miestností - dverí /centrálna vložka /.

        Každý nájomník bytu tak zamyká svojím vlastným kľúčom okrem svojich bytových dverí, ktoré prirodzene nezamyká žiadny iný kľúč, všetky dvere od spoločných priestorov zahrnutých do systému.    

 

                                                     

SCK  C1    

 Schéma uzamykanie hlavným kľúčom

 

      Každá vložka má svoj vlastný kľúč, ktorý sa nehodí k žiadnej inej vložke. Hlavný kľúč však uzamyká všetky vložky zahrnuté do systému.

 

     Systém hlavného kľúča je používaný najčastejšie pre kancelárie, penzióny, malé firmy, kde šéf je držiteľom hlavného kľúča. 

 

  

SHK   H1

 Schéma uzamykanie hlavným a generálnym kľúčom

 

     Viaceré systémy hlavného kľúča /skupiny/ sú podriadené generálnemu kľúču. Tým sa môže odpovedajúcim spôsobom podĺa vnútornej organizácie podniku i ďalej tvoriť ako hlavné skupiny s hlavným kľúčom.

     V tomto prípade otvára jednotlivý kľúč jemu priradenú vložku, skupinový otvára svoju skupinu vložiek a generálny kľúč otvára všetky vložky.

     Tento druh uzamykacích systémov sa používa pre rozsiahle objekty rôzneho zamerania. 

SGHK G1

  Uzamykací systém doplnený o mechatronické vložky a kovania c-lever

 

      Zapojenie mechatronického prvku / vložka, kovanie /ponúka ďaľšie výhody. Mechanická časť kľúča môže byť využitá len pre mechanickú vložku a elektronická časť / čip v hlavičke kľúča pre mechatronické prvky. Touto možnosťou kombinácie a neobmedzeného počtu uzamykacích variant ponúka Kaba elolegic neobmedzenú flexibilitu pri vytváraní a zmenách prístupových oprávnení.

   Na napájanie nie je potrebný kábel / bežné batérie /.

   Čip je naprogramovaný jedinečne a nemenne elektronickým číslom, pričom jeho kopírovanie nie je možné.

 Elo všetky prod

 

 

Prihlásenie - odborná pomoc